PD Radlje ob Dravi

PD Radlje ob Dravi je bilo ustanovljeno 14. februarja 1957 na pobudo Prosen Ožbeja in Iva Gregla. Društvo je na začetku združevalo 51 članov in 12 mladincev.  Kljub skromnim materialnim začetkom primernim za takratno povojno obdobje, je imela ta ustanovitev velik narodnostni in domoljubni značaj. Kasnejši razvoj je pokazal, da so imele prav prostovoljne dejavnosti v preteklosti velik pomen, vendar pa s prostovoljnim delom ni bilo mogoče nadomestiti določenih zahtev ekonomije, kar se je kazalo zlasti pri upravljanju planinskih koč na področju ribniškega Pohorja.

Prvemu predsedniku Ožbeju Prosenu so sledili še: Alojz Debeljak, Maks Sušek, Franc Hafner, Greta Lasnik, Ivo Gregl, Tone Katrašnik, Ivan Srebnik, Janko Mihev, Ludvik Unterlehner, Ludvik Fedler, Rudi Ambrož in Simona Hlade.

Prelomnic v delovanju društva je bilo precej. Med pomembnejšimi je prevzem upravljanja Ribniške koče in koče Pesnik leta 1971. Ti dve koči sta bili skozi vse obdobje priljubljeni pohodni točki naših planincev ter drugih ljudi iz bližnje in daljne okolice. Ker kljub zelo perspektivnim načrtom koči nista dajali pričakovanih rezultatov, je pred 31 leti Ribniško kočo prevzelo PD Paloma Sladki vrh, koča Pesnik pa je vidno propadala. Ponovni zagon koči Pesnik je dal leta 1984 izvoljen upravni odbor pod vodstvom Janka Miheva. Izvedli so nujna dela, ter zaustavili propadanje koče. Leta 1992 je bila koča Pesnik ponovno odprta. Druga večja obnova te koče je bila dokončana leta 1997 z mnogo vloženega truda Simone Hlade in Ludvika Fedlerja. Urejeno je bilo tudi lastništvo koče, ki je danes v 80 % lasti PD Radlje ob Dravi.

Koča Pesnik je vse od leta 1994 v najemu prizadevnih najemnikov, ki poskrbijo za lačne trebuhe in suha grla, najde pa se tudi prijazna beseda. Koča Pesnik leži ob markirani poti iz Ribnice na Pohorju.
PD Radlje ob Dravi pa ne upravlja le s planinsko kočo, temveč ureja in nadeluje tudi nekaj planinskih poti v bližnji okolici, ki so po zaslugi markacijskega odseka zgledno urejene. Te poti so: Radlje-Kapunar, Radlje-Sv. trije kralji-Bricnik, Vuhred-Janževski vrh-Lehen, del Evropske pešpoti E6, in sicer odsek Prelaz Radelj-Vuhred-Partizanka, ter del Koroške planinske poti (KPP): Remšnik-Kapunar-Bricnik. Vse te poti spadajo v kategorijo »lahka planinska pot«. Če si za pohod izberete katero izmed njih, potrebujete pohodno opremo primerno letnemu času. Več informacij o poteh lahko dobite pri markacistih, katerih telefonske številke lahko najdete na spletni strani društva ali na oglasni deski v centru Radelj.

Poleg že omenjenega odseka, ki skrbi za planinske poti, v društvu deluje še gospodarski odsek, mladinski odsek s skupinami v vrtcu in v osnovni šoli, ki deluje s pomočjo mentorjev in vodnikov. Vodniki pa so združeni v vodniški odsek, katerega naloga je priprava programa izletov, izvajanje izletov, ter nenazadnje tudi izobraževanje članov in članic ter mladine. Sem spada tudi izobraževanje kadrov, ki so potrebni za to dejavnost.

Seveda pa so pripravljeni pomagati z nasveti vsem, ki se bi radi varno odpravili v gore.  Vse, ki se radi potepate po gričih, hribih in gorah, pa vabimo, da se nam pridružite.

 
Naslednji izlet

Datum: 7.10.2017
Kraj: Smrekovec - dan kor. planincev
Vodi: Rudi 041 443 453

Revija Gojzar

Revija Gojzar

Revija Gojzar

Prijava uporabnikovJoomla Extensions Directory Listing